17 May 2017 13:22 |Kategorija:  1.lapa ziņa

◪ Koģenerācijas stacijās pērn saražoja 59% no kopējā saražotā elektroenerģijas daudzuma

RĪGA, Maijs 17, BNS - Pagājušajā gadā Latvijas koģenerācijas stacijās saražoja 3767,4 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas, kas ir par 7% vairāk nekā 2015.gadā un veidoja 59% no kopējā Latvijā saražotā elektroenerģijas daudzuma, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Tāpat pērn Latvijas koģenerācijas stacijās saražots 6023,1 GWh siltumenerģijas, kas ir par 14% vairāk nekā gadu iepriekš.

Pērn Latvijā darbojās 198 koģenerācijas stacijas ar kopējo uzstādīto elektrisko jaudu 1292,1 megavats (MW). Kopš 2007.gada koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda ir augusi divas reizes, bet salīdzinājumā ar 2015.gadu - par 1% jeb 17 MW.

Tostarp Latvijā darbojas četras koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu lielāku par 20 MW, kas veido 81% no kopējās koģenerācijas staciju uzstādītās elektriskās jaudas. Tās pērn saražoja 63% no kopējā koģenerācijas stacijās saražotā elektroenerģijas daudzuma. Trīs no tām darbojās Rīgā, bet viena – Zemgales reģionā.

Koģenerācijas stacijām Rīgā 2016.gadā bija lielākā uzstādītā elektriskā jauda - 1059,9 MW, kas ir palikusi praktiski nemainīga kopš 2013.gada. Otra lielākā uzstādītā elektriskā jauda (63,8 MW) bija Zemgales reģionā, bet zemākā uzstādītā elektriskā jauda 2016.gadā bija Kurzemes reģionā (29,3 MW), kur gada laikā tā samazinājusies par gandrīz 5%. Vienlaikus Vidzemes reģionā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas stacijās pērn palielinājusies par 36% un sasniegusi 37,5 MW, kamēr Pierīgas un Latgales reģionos uzstādītā elektriskā jauda 2016.gadā salīdzinājumā ar 2015.gadu ir pieaugusi attiecīgi par 3% un 9%.

Statistikas pārvaldē norādīja, ka enerģijas ražošanai koģenerācijas stacijās kā galveno kurināmo izmanto dabasgāzi. Koģenerācijas stacijās, kas izmanto dabasgāzi kā galveno kurināmo, uzstādītā jauda 2016.gadā bija 1147,2 MW. Šajās stacijās, patērējot 878,8 miljonus kubikmetru dabasgāzi, saražoja 4135,3 GWh siltumenerģijas un 2,943 miljonus GWh elektroenerģijas.

Kopš 2010.gada atjaunojamo energoresursu (AER) koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda palielinājusies deviņas reizes un 2016.gadā sasniedza 143,4 MW. AER koģenerācijas staciju saražotais elektroenerģijas daudzums palielinājies 12 reizes, sasniedzot 824,4 GWh, kas ir 22% no kopējā saražotā elektroenerģijas daudzuma koģenerācijas stacijās.

Vidzemes un Zemgales reģionā ir lielākais koģenerācijas staciju īpatsvars, kurās izmanto AER. Vidzemē AER koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda 2016.gadā bija 30,4 MW jeb 81% no kopējās uzstādītās elektriskās jaudas šajā reģionā, bet Zemgalē - 79%, kamēr zemākais AER īpatsvars bija Rīgā - 1% no kopējās uzstādītās elektriskās jaudas.

Jau vēstīts, ka Latvijas mērķis līdz 2020.gadam ir nodrošināt 40% AER īpatsvaru enerģijas bruto galapatēriņā un samazināt Latvijas enerģētisko atkarību no energoresursu importa.

Koģenerācijas staciju darbību raksturojošie rādītāji 2016.gadā

Koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda Koģenerācijas staciju skaits Kopējā uzstādītā elektriskā jauda, MW Saražotā elektroenerģija, GWh Saražotā siltumenerģija, GWh
PAVISAM 198 1 292,1 3 767,4 6 023,1
līdz 0,2 MW 22 3,0 16,4 39,6
no 0,2 līdz 0,5 MW  33 10,7 60,3 104,7
no 0,5 līdz 1 MW  75 58,5 367,5 627,3
no 1 līdz 5 MW  60 135,9 851,1 1 956,6
no 5 līdz 20 MW  4 34,2 103,1 147,3
virs 20 MW 4 1 049,8 2 369,0 3 147,6

Koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda pēc patērētā kurināmā 2010.-2016.gadā, %

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dabasgāze

98,1

96,9

93,8

91,2

90,1

90,0

88,8

Kurināmā koksne

0,5

0,4

1,7

4,3

5,0

5,1

6,3

Biogāze

1,1

2,4

4,2

4,2

4,6

4,7

4,8

Citi

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,2

0,1

BNS, +371 67088619,  eko_zinas@bns.lv

Rādīt kā: 
 

BNS ziņas un citi pakalpojumi

Ziņu aģentūra BNS ir lielākā informācijas aģentūra Baltijas valstīs, un tās biroji darbojas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Mūsu galvenais uzdevums ir sniegt kvalitatīvu, pārbaudītu, ātru, precīzu informāciju.

BNS ziņu galvenais uzdevums ir sniegt kvalitatīvu, pārbaudītu, ātru, precīzu informāciju - pēc iespējas daudzpusīgāk informēt sabiedrību par galveno, jo tikai informēts cilvēks spēj izdarīt izvēli, formulēt attieksmi un pieņemt lēmumus, lai dzīvotu atbilstoši demokrātiskas sabiedrības izpratnei un normām.

 

Sekojiet mums sociālajos tīklos: