13 Feb 2017 13:14 |Kategorija:  1.lapa ziņa

◪ Būvniecības produkcijas apmēri pērn Latvijā samazinās par 17,8%

RĪGA, Feb 13, BNS - Pagājušajā gadā Latvijā būvniecības produkcijas apmēri salīdzināmās cenās, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem, samazinājās par 17,8% salīdzinājumā ar 2015.gadu un faktiskajās cenās bija 1,426 miljardi eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Tostarp inženierbūvju būvniecībā, kas veido 40,7% no kopējās būvniecības, apmēri 2016.gadā samazinājās par 33,3%.

Statistikas pārvaldē informēja, ka 2016.gadā kritums bija gandrīz visās inženierbūvniecības jomās, tostarp ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvniecībā apmēri saruka par 31,3%, tiltu, estakāžu un tuneļu būvniecībā - par 29,9%, bet autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecībā - par 29,5%. Būtisks samazinājums bija arī vietējās nozīmes cauruļvadu un kabeļu būvniecībā - par 11,5%. Savukārt pieauga būvniecības apmēri maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībā - par 6,2%.

Ēku būvniecība pagājušajā gadā samazinājās par 2,2% un to ietekmēja kritums nedzīvojamo ēku būvniecības sektorā par 4%. Vienlaikus dzīvojamo māju būvniecības apmēri pagājušajā gadā pieauga par 2%.

2016.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2015.gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apmērs, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem, salīdzināmajās cenās samazinājās par 11,8% un faktiskajās cenās veidojot 441 miljonu eiro.

Būvdarbu samazinājumu pērn ceturtajā ceturksnī joprojām ietekmēja kritums inženierbūvju produkcijas apjomā - par 28,5%, ko veicināja tiltu un tuneļu būvniecības apmēra samazinājums par 50,6%, autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecībā - par 25,9%, kā arī ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvniecībā - par 15,1%. Savukārt pieaugums bija maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībā - par 8,8%.

Ēku būvniecībā pērn ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2015.gada ceturto ceturksni, apmēri pieauga par 6,1%, tajā skaitā dzīvojamo māju būvniecībā bija pieaugums par 36,5%, bet nedzīvojamo ēku būvniecībā bija kritums par 2,1%.

Savukārt 2016.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, būvniecības produkcijas apmērs, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem, salīdzināmajās cenās pieauga par 2,6%, tajā skaitā ēku būvniecības apmērs palielinājās par 5,8%, bet inženierbūvju būvniecības apmērs - par 2,5%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. eiro)

2016. gadā salīdzinot ar 2015. gadu,% (salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

2016. gada 4. ceturksnī,

salīdzinot ar

2016. gadā

2016. gada 4. ceturksnī

2016. gada 3. ceturksni,% (salīdzināmajās cenās, sezonāli izlīdzināts)

2015. gada 4. ceturksni,% (salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

Kopā

1425,9

441,0

-17,8

2,6

-11,8

Tajā skaitā:

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas, kopā

234,6

70,4

2,0

11,5

36,5

Nedzīvojamās ēkas, kopā

610,9

185,0

-4,0

0,3

-2,1

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

59,4

13,7

46,4

-0,9

-12,2

Biroju ēkas

96,0

31,2

0,8

37,8

-4,5

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

33,8

10,1

-28,9

5,6

-28,0

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

101,4

30,7

1,3

0,7

42,2

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas

61,8

17,9

-33,4

0,4

3,0

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

35,2

12,3

-21,8

5,5

-23,0

Inženierbūves, kopā

580,4

185,6

-33,3

2,5

-28,5

Autoceļi, ielas, ceļi, lidlauku skrejceļi, dzelzceļi

266,0

76,2

-29,5

4,6

-25,9

Tilti un tuneļi

22,2

5,7

-29,9

-41,4

-50,6

Ostas un dambji

40,5

17,4

-31,3

63,4

-15,1

Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas

94,4

29,1

6,2

5,8

8,8

Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi

105,6

37,5

-11,5

18,9

-10,0Embedētais kods tālākai izmantošanai:
<iframe src="//e.infogr.am/buvniecibas_produkcija_faktiskajas_cenas_un_apjoma_izmainas3?src=embed" title="Būvniecības produkcija faktiskajās cenās un apjoma izmaiņas/" width="689" height="623" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none;"></iframe><br />

BNS, +371 67088619,  eko_zinas@bns.lv

Rādīt kā: 
 

BNS ziņas un citi pakalpojumi

Ziņu aģentūra BNS ir lielākā informācijas aģentūra Baltijas valstīs, un tās biroji darbojas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Mūsu galvenais uzdevums ir sniegt kvalitatīvu, pārbaudītu, ātru, precīzu informāciju.

BNS ziņu galvenais uzdevums ir sniegt kvalitatīvu, pārbaudītu, ātru, precīzu informāciju - pēc iespējas daudzpusīgāk informēt sabiedrību par galveno, jo tikai informēts cilvēks spēj izdarīt izvēli, formulēt attieksmi un pieņemt lēmumus, lai dzīvotu atbilstoši demokrātiskas sabiedrības izpratnei un normām.

 

Sekojiet mums sociālajos tīklos: