11 Aug 2017 13:11 |Category:  1st page news

◪ Būvniecības produkcijas apmēri pirmajā pusgadā Latvijā pieauga par 13%

RĪGA, Aug 11, BNS - Latvijā būvniecības produkcijas apmēri šogad pirmajā pusgadā salīdzināmās cenās, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem, pieauga par 13% salīdzinājumā ar 2016.gada attiecīgo periodu un faktiskajās cenās bija 606,4 miljoni eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Tostarp dzīvojamo māju būvniecības apmēri minētajā laika periodā samazinājušies par 1,8%, nedzīvojamo ēku būvniecībā bijis kāpums par 12,6%, bet inženierbūvju - par 21%.

Savukārt 2017.gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 2016.gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apmēri, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem, salīdzināmajās cenās auguši par 15,9% un faktiskajās cenās bija 384,4 miljoni eiro. Tostarp būvniecības apmēru pieaugumu ietekmēja kāpums nedzīvojamo ēku būvniecībā - par 17% un inženierbūvju būvniecībā - par 28,1%, kamēr dzīvojamo māju būvniecībā bija kritums par 14,6%.

Salīdzinājumā ar pagājušā gada atbilstošo ceturksni būtisks būvniecības produkcijas pieaugums nedzīvojamo ēku grupā bija rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām, apmēriem augot divas reizes, kā arī skolu, universitāšu un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkām - par 65,7%. Savukārt apmēri samazinājās viesnīcu un tām līdzīga lietojuma ēku būvniecībā - par 55,1%, kā arī ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēku būvniecībā - par 24,5%.

Dzīvojamo māju būvniecības apmēru kritumu ietekmēja triju vai vairāku dzīvokļu māju būvniecības samazinājums par 19,7%, bet pieaugums bija viena dzīvokļa un divu dzīvokļu māju būvniecībā - attiecīgi par 6,4% un 7%.

Inženierbūvju būvniecības produkcijas apmēra pieaugumu ietekmēja kāpums ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvniecībā par 68,6%, autoceļu, ielu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecībā - par 28%, kā arī maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībā - par 17,9%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. eiro)

2017. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar 2016.gada 1. pusgadu,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

2017.gada 2. ceturksnī,

salīdzinot ar

2017. gada 1. pusgadā 

2017. gada 2. ceturksnī

2017.gada 1. ceturksni,% (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2016.gada 2. ceturksni,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Kopā

606,4

384,4

13,0

4,8

15,9

Dzīvojamās mājas, kopā

92,3

49,8

-1,8

-9,7

-14,6

Nedzīvojamās ēkas, kopā

286,6

164,5

12,6

-2,2

17,0

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

18,6

9,0

-45,6

-33,7

-55,1

Biroju ēkas

45,7

25,4

0,3

-15,5

-0,7

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

20,3

9,5

44,4

-25,6

-1,4

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

60,1

34,4

57,2

7,4

104,8

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas

23,4

17,3

50,8

20,9

65,7

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

11,5

6,1

-12,4

-38,1

-24,5

Inženierbūves, kopā

227,5

170,1

21,0

17,1

28,1

Autoceļi, ielas, ceļi, lidlauku skrejceļi, dzelzceļi

86,5

76,1

18,2

9,1

28,0

Tilti un tuneļi

7,3

5,7

14,9

-7,0

6,2

Ostas un dambji

21,7

12,4

59,3

6,0

68,6

Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas

43,5

30,8

15,5

38,2

17,9

Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi

49,9

34,7

30,8

35,1

51,9


BNS, +371 67088619,  eko_zinas@bns.lv
Show as: 
 

BNS services

BNS news agency is the largest pan-Baltic news agency and has offices in Estonia, Latvia and Lithuania.

We hold our mission with great responsibility – to provide comprehensive information about the major events because only an informed person can make a choice, define attitude and make decisions to live in line with understanding and norms of a democratic society.

 

Follow BNS: